Kontakta Oss


Svenska Gillet i Finland r.f.
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

E-post: svenska.gillet.finland@gmail.com


Ordförande 
Linnéa Molander
040 72 47 196

Skattmästare
Johan Koivistoinen-Bohlin
040 707 0450

Sekreterare
Gabriella Adlercreutz

Klubbmästare
Mikael Åkers
044 553 7101

Bitr. Klubbmästare
Gun Alexanderson

Bitr. Klubbmästare
Axel Åkerlund
050 599 2606

Vice Ordförande & Webbmaster
Roger Johansson
0400 43 66 43


Detta gäller Verksamhetsåret som startade 22 Mars 2019