Kontakta oss

Svenska Gillet i Finland r.f.
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

E-post: svenska.gillet.finland@gmail.com

____________

Ordförande 
Linnéa Molander
040 72 47 196

Vice Ordförande & Skattmästare
Johan Koivistoinen-Bohlin
040 707 0450

Sekreterare
Gabriella Adlercreutz-Laurin

Klubbmästare
Mikael Åkers
044 553 7101

Ledamot
Gun Alexanderson

Ledamot
Axel Åkerlund
050 599 2606

Ledamot
Roger Johansson
0400 43 66 43