1924 – Svenska Flottans Besök i Helsingfors

Svenska Flottans inpassering till Helsingfors den 10 Juli 1924

I Svenska Gillet’s Gillestuga hänger en tavla från 1924 då Svenska Flottan besökte (den nya) Republiken Finland.

Ett urklipp ur Svenska Gillets Historia:

Den 10 juli hade Gillet fest på brunnshuset för officerarna och kadetterna från den gästande svenska eskadern. Ca 350 personer var närvarande.