Distansdeltagande på stadgeenligt Årsmöte 2021

Svenska Gillet i Finland r.f.       2021-03-01


Distansdeltagandet baserar sig på undantagslagen om tillfälliga avvikelser från föreningslagen (HE 45/2020vp) som möjliggör att föreningar håller sina möten i undantagstillstånd och avvikande från föreningslagen och Svenska Gillet i Finland r.f.’s egen stadga gällande årsmöte enligt §10

Vi avviker från Svenska Gillet i Finland r.f.’s stadga inom lagens gränser genom att:
.

  1. Vi tillåter distansdeltagande i mötet och personval/beslut via den valda webb baserade mötesformen (Zoom).
  2. Deltagande i mötet kräver obligatorisk förhandsanmälan. Anmälan till årsmötet bör göras via Elektronisk Post till svenska.gillet.finland@gmail.com.
  3. Anmälan till årsmötet bör göras senast den 22 Mars 2021.
  4. Möjliga nya styrelsekandidater och övriga ärenden bör framföras senast den 22 Mars 2021 till ordförande Henrik Linde (043-850 1542) eller till vice ordförande Roger Johansson (0400-43 66 43).

    .