Från 1887 då Gillet grundades

Utdrag från Svenska Gillets Stadgar skrivna 1887
(Det var ju grundat som “Svensk-Norska Gillet” under den ryska tiden i det vad som kallades Storfurstendömet Finland)