Kontakta Oss


Svenska Gillet i Finland r.f.
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

E-post: svenska.gillet.finland@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/SvenskaGilletIFinlandRf/


Styrelse – Svenska Gillet i Finland r.f. :


Ordförande 
Henrik Linde  –  043 850 1542

Vice Ordförande & IT/Webb ansvarig
Roger Johansson  –  0400 43 66 43

Skattmästare
Johan Koivistoinen-Bohlin  –  040 707 0450

Sekreterare
Set Erdman  –  040 543 0094

Klubbmästare
Satu Koskinen  –  0400 280 565

Biträdande Klubbmästare
Anders Sandberg  –  050 412 9699

Biträdande Klubbmästare
Anna Molin


Detta gäller för verksamhetsåret som startade: 25 Mars 2021


Alla Ordföranden i Svenska Gillet i Finland R.f.’s Historia