Ordförandeklubba sen 1924

Vid årsmötet den 29 Februari 1924 donerade Svenska Gillets medlem arkitekt David Frölander-Ulf till Gillet en utmärkt vacker ordförandeklubba. Se Bilder nedan.

Bilden tagen 2 Juni 2020 i Gillestugan
I närbild: 3 Kronor i Ordförandklubbans front
I Svenska Gillets ägo sen årsmötet 29 Februari 1924 – 96 år idag år 2020