Söka Medlemskap i Svenska Gillet


Ansökan av Medlemskap i Svenska Gillet i Finland r.f. gör enklast enligt följande:
.

Skicka in en kortfattad redogörelse om varför du är intresserad av att bli medlem i Svenska Gillet i Finland r.f
Följande data vill vi också ha för vårt medlemsregister:
Namn (för och efternamn)
Fysisk postadress (gatuadress, postbox, bostadsnummer, postnummer, land etc.)
E-post adress (som Gillet ska använda i kontakt med dig)
Telefonnummer (det som bäst går att kontakta dig med)
Födelsedatum (år-månad-dag)
Medborgarskap
.
Notera också hur du/ni kom i kontakt med Svenska Gillet (t.ex. en vän tipsade, hittat via sökning på webben, sett annons i tidning, hittat PR blad på ambassaden etc.)
.
Detta skickas till Svenska Gillets E-post: svenska.gillet.finland@gmail.com
Mer information om Svenska Gillet finns också på Facebook:www.facebook.com/SvenskaGilletIFinlandRf/

.
Om det finns några frågor kontakta gärna någon av oss i styrelsen!
Se => Kontakter


Medlemskapsansökan tas upp på följande ordinarie styrelsemöte (som sker ett flertal gånger under det pågående verksamhetsåret). Medlemsskapet är ej bindande och kan sägas upp när som helst av en medlem. En nominell medlemsavgift (1 gång per år) tas ut enl. beslut på Svenska Gillets årsmöte inför varje kommande verksamhetår. Nya medlemmar uppbär ingen avgift under kalenderåret då medlemskap inleds. Ingående i medlemsskapet är ett reducerat (medlemspris) för Gillets arrangemang (dessa som det uppbärs avgift för) samt all information som skickas ut via E-post eller med fysiska brev. Se årets planerade och hållna evenemang här. Notera också att ett flertal arrangemang är helt kostnadsfria!
.
Notera: Svenska Gillet skickar ut fakturor till alla medlemmar i mitten på varje verksamhetsår – betalning sker mot denna faktura !
Undantagna är nya medlemmar under det kalenderåret samt medlemmar som är avgiftsbefriade (efter styrelsebeslut).
(Under den senaste 10 års perioden (förutom 1 år under pandemin) har medlemsavgiften varit 15 Euro. Detta var också beslutet för verksamhetsåret 2023-2024 taget på det senaste årsmötet i mars 2023)