Svenska Gillets Ordföranden – från 1887 till nutid


1887 -> 1903 — Greve, Kammarherre Carl Magnus Gustav Björnstjerna (N:o 1) – (16 år) info

1903 -> 1904 — Generalkonsul Waldemar Eckell (N:o 2) – (1 år) info (Norge)

1904 -> 1907 — Generalkonsul C. M. Fallenius (N:o 3) – (3 år)

1907 -> 1908 — Generalkonsul Ernst Meyer (N:o 4) – (1 år) info

1908 -> 1912 — Generalkonsul David Bergström (N:o 5) – (4 år) info

1912 -> 1914 — Generalkonsul Johan Lilliehöök (N:o 6) #1 info

1914 -> 1915 — Skådespelare Adolf Berlin (N:o 7) – (1 år) info

1915 -> 1917 — Generalkonsul Johan Lilliehöök (N:o 6) #2 – (4 år)

1917 -> 1918 — Ingenjör V. Anderzén (N:o 8) – (1 år)

1918 -> 1920 — Minister Carl Gustav Westman (N:o 9) – (2 år) info

1920 -> 1930 — Bankdirektör Emanuel Laurell (N:o 10) – (10 år)

1930 -> 1937 — Kapten Yngvar Lundberg (N:o 11) – (7 år)

1937 -> 1947 — Direktör Percy Kullberg (N:o 12) – (10 år)

1947 -> 1949 — Direktör Carl af Forselles (N:o 13) – (2 år)

1949 -> 1952 — Direktör Gustaf Lidbeck (N:o 14) – (3 år)

1953 -> 1973 — Direktör Rolf Belfrage (N:o 15) #1

1974 -> 1978 — Direktör Kaj Lindblad (N:o 16) – (4 år)

1979 -> 1983 — Direktör Rolf Belfrage (N:o 15) #2 (24 år)

1984 -> 1990 — Direktör Gösta Kelter (N:o 17) – (6 år)

1990 -> 2000 — Direktör Staffan Rågård (N:o 18) – (10 år)

2000 -> 2003 — Fru Barbro Jergmar (N:o 19) – (3 år)

2003 -> 2004 — Bankdirektör Ebbe Thalin (N:o 20) – (1 år)

2004 -> 2006 — Fru Britta Moreau (N:o 21) – (2 år)

2006 -> 2013 — Direktör Per Åkerlund (N:o 22) – (7 år)

2013 -> 2020 — Lektor Linnéa Molander (N:o 23) – (7 år)

2020 -> 2023 — Henrik Linde (N:o 24) – (3 år)
2023 —>> nutid (2023/2024) — Roger Johansson (N:0 25)

Totalt har vi haft 25 olika ordföranden på drygt 136 år, 2 st har återvalts.

.
Gillets Ordförandeklubba sen 1924   – Gillets nuvarande Styrelse